Stuv 30 Compact In

INFORMACIÓ TÈCNICA:
Potència Nominal: 6 Kw
Rendiment: 81 %
Emissions de C.O.: 0,05 %
Longitud de troncs: 25 cm.
Entrada aire exterior: Sí (65 mm)
Sortida de fums: Superior
Diàmetre sortida de fums: 150 mm.
  • Combustible Llenya
  • Difusió de calor Canalització d'aire, Convecció natural